חברתנו מספקת שירותי ניהול והחזקה למבנים מסחריים ופרטיים.

מאמרים אחרונים בתחום ניהול נכסים
השלבים בניהול נכס להשכרה

– הכנת הנכס להשכרה, כולל ניקיון או טיפול תחזוקתי. (השגת מראה מיטבי לנכס).
– צילום ופרסום הנכס בכל הלוחות הרלוונטיים.
– הצגת הדירה בפני דיירים ראויים שעברו סינון ראשוני. (בעלי משרה וערבים)

– בחינת יכולת כלכלית מקיפה של הדייר והערבים. (ע"י מודל כלכלי ממוחשב שפותח על ידינו)
– בחינת אספקטים נוספים הקשורים לשוכר.

– עריכת הסכם בפיקוח עו"ד. (כחלק מהשרות ללא עלות נוספת עבורכם אך בנוסח המקובל עליכם)
בעלי נכס שירצו להפגש במשרדנו עם השוכר ולחתום בעצמם על ההסכם יוכלו תמיד לעשות זאת.
– גביית בטחונות מתאימים לשווי הנכס וע"פ דרישת בעליו. (שטרי חוב,ערבויות בנקאיות,פקדונות וכד')
– גביית המחאות מהשוכר אך ורק לפקודת בעל הנכס. ("למוטב בלבד")
– העברת כל המסמכים המקוריים מיד לאחר החתימה לידיו של בעל הנכס.

– עריכת ביטוח לנכס הכולל כל הכיסויים לביטוח הנכס ולצד ג'.
– חידוש פוליסת הביטוח חודש מראש. תאפשר לנו לקבל מספר הצעות. (בכפוף להנחיית בעל הנכס)

– הפקדת תמורת שכ"ד החודשית לחשבון בעל הנכס.(במידה ומתקבלת הנחיה כזו מבעל הנכס)
– אנו מקפידים על ביצוע העברת שמו של השוכר בחשבונות בעירייה בחברת המים, חברת חשמל, גז ועד וכד'.
– ביצוע מעקב תקופתי על תשלום חשבונות לרשויות כנ"ל.

– הקפדה על ביצוע אחזקה מונעת אחת לשנה (ללא עלות) ניקיון פילטרים למזגנים, פתיחת קווי ביוב למניעת
סתימות, שימון צירי דלתות ומנעולים, חיזוק דלתות לארונות ופעולות נוספות.
– תקלה דחופה (כגון: קצר חשמלי, דליפת מים וכד') מטופלת מיידית תוך עדכון בעל הנכס.
– תקלה שוטפת מטופלת בהתאם להסכמה מראש והנחיית בעל הנכס.
– בהתאם לניסיוננו אנו ממליצים על שינויים בנכס להגברת תמורת השכירות ממנו.

– העברת כל הקבלות על עבודה שבוצעה ע"י איש אחזקה חיצוני כולל תעודת אחריות.
– העברת דו"ח תקופתי על הכנסות והוצאות.

– ייצוג בעל הנכס מול העיריה, חברת חשמל, חברת המים וכד'. (כל מידע מועבר לבעל הנכס)
– ייצוג בעל הנכס בישיבה שנתית של ציבור הדיירים באותו הבניין.(כל מידע מועבר לבעל הנכס)

נכסים להשכרה